YÊU THÍCH CÔNG VIỆC

CEO ALofavn
Thứ Năm, 20/06/2019

• Bận nhưng không bừa bãi, mệt nhưng không nhọc nhằn.
• Bận mà vui, mệt nhưng hoan hỷ.
• Bận không sao, đừng phiền não là được.
• Công việc phải nhanh nhưng không vội vàng, thân tâm nên thoải mái, đừng căng thẳng.
• Trong sự bận rộn, nên có tuần tự mà nhanh chóng làm việc, đừng vội vàng như muốn cướp thời gian.
• Đừng lấy sự giàu nghèo, sang hèn để đánh giá việc thành bại được mất, chỉ cần có thể tận tâm tận lực, giúp mình giúp người.
• Người nhận những lao khổ, tất chịu đựng được oán trách. Người nhận các công việc, tất sẽ bị phê bình. Dưới những lời oán trách- có điều từ ái nhẫn nại, lời phê bình ẩn chứa vàng ngọc bên trong.
• Gặp gì cũng an tâm, tùy duyên mà cống hiến.
• Ba điều dẫn đến thành công: Tùy thuận nhân duyên, nắm chắc nhân duyên, tạo ra nhân duyên.
• Gặp cơ duyên thì phải nắm lấy, không có cơ duyên thì phải tạo ra, chưa đúng cơ duyên thì đừng gượng ép.
• Đời người lúc thăng lúc trầm, đều là kinh nghiệm để trưởng thành.
• Dùng trí tuệ để giải quyết sự việc, lấy từ bi để quan tâm người khác.
• Dùng trí tuệ, luôn luôn sủa đổi những sai trái; lấy từ bi để nơi nơi cho người được thuận tiện.
• Lòng từ bi càng nặng, trí tuệ sẽ càng cao, phiền não cũng càng ít.
• Đối mặt với nhiều tình huống, chỉ cần dùng trí tuệ để giải quyết mọi việc, dùng từ bi đối xử với mọi người mà không lo lắng được mất của bản thân, ắt sẽ không có điều phiền muộn.
• Tâm chuyển theo cảnh là phàm phu, cảnh chuyển theo tâm là Thánh hiền.
• Vịt lớn bơi ra con đường lớn, vịt nhỏ bơi ra con đường nhỏ, không bơi thì chẳng có đường nào.
• Núi không vòng thì đường phải uốn, đường không uốn thì người phải đổi, người không đổi thì tâm phải chuyển.
• “Tinh tiến” không phải là thục mạng, mà là nổ lực không lười biếng.
• Thuyền qua- nước không còn dấu vết, chim bay qua không để dạng hình; thành bại được mất nhưng tâm không dao dộng, đó là trí tuệ lớn của tự do giải thoát.
• Thuận tiện cho người khác là thuận tiện cho chính mình.
• Công khai chịu thiệt thòi là người nhân nghĩa, âm thầm chịu nhục nhã, đó là kẻ ngu muội.
• Áp lực, thông thường do quá để tâm vào những sự vật bên ngoài, đồng thời cũng quá chú trọng vào sự bình luận của người khác.
• Dùng tâm cảm ơn, dùng lòng báo ân để làm những việc về phục vụ, thì sẽ không thấy mệt mỏi và chán nản.
• Luôn có lòng cảm kích, dùng tiền tài, sức lực, trí tuệ, tâm lực để làm tất cả những phụng hiến.

(108 lời tự tại của sư Thánh Nghiêm)

 Tags:
Viết bình luận của bạn