XUẤT GIA CÓ PHẢI LÀ BẤT HIẾU ?

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

⚡Hỏi: Thưa thầy, Theo quan niệm của thế gian có nhiều người cho rằng người vào chùa xuất gia là bất hiếu với cha mẹ, bởi vì không phụng dưỡng cho cha mẹ khi người già yếu, bệnh đau.
Vậy, xin hỏi trường hợp đó có bất hiếu hay không?

👉Trả lời: Xin thưa ngay không có gì là bất hiếu cả.

Đó là một quan niệm rất sai lầm. Đôi khi vì chưa hiểu rõ hạnh nguyện cao cả của người xuất gia nên họ mới có quan niệm sai lầm đó thôi.

Zalo

Không phải vào chùa xuất gia là cắt đứt mọi quan hệ ân tình với người thân, nhất là đối với ân sâu nghĩa nặng của ông bà cha mẹ.

Chẳng qua người xuất gia họ không nặng phần ái kiến như người thế tục.

Sự biểu hiện tình thương của người xuất gia đối với thân nhân ruột thịt của họ có khác hơn người đời.

Bởi người đời còn hệ phược vào sự luyến ái rất sâu nặng.

Ngược lại, người xuất gia thì vượt lên trên thứ tình cảm hệ lụy thường tình đó.

Vì người xuất gia là của chúng sinh, nên họ thể hiện tình thương chan hòa đồng đẳng khắp tất cả.

Sự báo hiếu cho cha mẹ của người xuất gia, họ không đặt nặng về phần vật chất, mà chỉ coi nặng về phần tinh thần.

Hướng cha mẹ vào con đường tu niệm để được giải thoát.

Tuy nhiên, đối với cha mẹ già yếu hay bệnh hoạn, thì người xuất gia cũng phải có bổn phận chăm sóc phụng dưỡng.

Nếu bảo rằng, người xuất gia là bất hiếu với cha mẹ, thì có lẽ đức Phật là người bất hiếu trước tiên.

Zalo

Vì sao?

Vì Ngài là người bỏ cha mẹ đi tu xuất gia đầu tiên.

Nhưng có phải đức Phật là nguời bất hiếu hay không?

Nếu Ngài thực sự bất hiếu như người đời quan niệm, thì tại sao khắp cả hàng nhân thiên trên thế gian này đồng xưng tán ca tụng quy hướng về Ngài?

Chính Ngài sau khi tu hành đắc đạo đã trở về hoàng cung độ vua cha Tịnh Phạn và cả hoàng tộc đều xuất gia tu hành đắc đạo.

Khi vua cha băng hà, Ngài còn định khiêng quan tài, nhưng các đệ tử ngăn cản không cho. Và chính Ngài đứng ra lo hết mọi việc trong nghi lễ quốc táng cho vua cha.

Zalo

Sau ngày thành đạo, Ngài còn lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho Thánh mẫu nghe. Ngài là người luôn tôn trọng và đề cao chữ hiếu. Trong Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân ghi lại, chính đức Phật đã lạy đống xương khô bên vệ đường:

Ðáo bán lộ đành rành mắt thấy

Núi xương khô bỏ đấy lâu đời

Thế Tôn bèn vội đến nơi

Lạy liền ba lạy rồi rơi lệ hồng...

Thấy thế ngài A Nan là người thị giả theo hầu, thắc mắc tỏ ra rất ái ngại không hiểu vì sao Phật lạy đống xương khô.

Phật cho biết, đống xương khô đó chính là lục thân quyến thuộc ông bà cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, luân hồi sinh tử tử sinh, hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh.

Một người đã thể hiện đầy đủ chất liệu tình người cao đẹp như thế, sao dám bảo là người xuất gia bất hiếu?

Ngoài tấm gương đại chí hiếu của đức Phật ra, đến hàng đệ tử của Ngài, như trường hợp Tôn giả Mục kiền liên, ai dám bảo ngài là người con bất hiếu?

Nếu đã bất hiếu, thì tại sao cho đến hôm nay cả nhân loại đều ca tụng tấm lòng hiếu thảo cao đẹp của Ngài.

Zalo

Và hằng năm, những người con Phật trên khắp năm châu bốn biển đều nhất loạt cử hành đại lễ Vu Lan Thắng Hội vào dịp Rằm tháng Bảy Âm lịch, để cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, thất thế phụ mẫu ông, bà, cha, mẹ nội ngoại tông thân, kẻ còn người mất đều được ân triêm lợi lạc. Đó có phải là noi theo tấm gương hiếu hạnh cao cả của Ngài không?

Thế thì tại sao cho rằng, người xuất gia là những người con bất hiếu với cha mẹ ?

Nên biết rằng, dù người xuất gia luôn lấy pháp vị làm vui, nhưng với chữ hiếu các ngài vẫn hằng hoài niệm ân sâu đáp trả.

Dù các ngài lìa niệm tưởng ân ái, mà vẫn không quên lễ nghĩa ở đời. Chúng ta báo đáp thâm ân cha mẹ một đời là báo đáp ân sâu trong nhiều kiếp.

Độ cha mẹ một đời là báo đáp ân sâu cho cha mẹ trong nhiều đời.

Do đó, nên sự báo hiếu của người xuất gia không những hạn cuộc trong thâm tình huyết thống mà còn rộng khắp đến muôn loài.

Vì thế, cho chúng ta thấy cái hiếu của người xuất gia thật là cao cả rộng lớn biết là ngần nào!

CHÚC TINH TẤN !

 Tags:
Viết bình luận của bạn