XÂY DỰNG NHÂN PHẨM

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

• Điều mình cần thì không nhiều, điều mình muốn thì quá nhiều.
• Biết ơn đền ơn là hàng đầu, giúp người chính là giúp mình.
• Tận tâm tận lực là trên hết, không tranh người ít kẻ nhiều.
• Từ bi không có kẻ thù, trí tuệ không khởi phiền muộn.
•  Người bận rộn có nhiều thời gian nhất, cần cù khỏe mạnh chẳng gì bằng.
• Người bố thí có phước, người hành thiện an lạc.
• Tâm lượng phải lớn, cái tôi phải nhỏ.
• Phải biết buông thì mới giữ được, biết buông biết giữ, như vậy mới là người tự tại.
• Biết mình biết người biết tiến thủ, thân tâm lúc nào cũng bình an; biết phước tích phước luôn tạo phước, rộng kết thiện duyên khắp muôn nơi.
• Giữ được và buông bỏ được, năm nào cũng cát tường như ý; dùng trí tuệ, vun đắp phước điền, ngày nào cũng là ngày tốt lành.
• Thân tâm thường thư giãn, gặp ai cũng mỉm cười. Thư giãn có thể khiến thân tâm ta khỏe mạnh, nở nụ cười tươi sẽ dễ tăng thêm tình hữu nghị hai bên.
• Khi nói ra nên nghĩ kỹ càng, trước khi nói cần phải chậm rãi. Không phải không nói, mà phải nói năng sao cho thận trọng.
• Trong cuộc sống, nếu có thể thì nên tạo thành cách nghĩ: “nếu có- rất tốt, không có cũng không sao” như vậy có thể chuyển khổ thành vui, sẽ cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng hơn.
• Bốn điều bình an: An tâm, an thân, an gia, an nghiệp.
• Bốn điều cần: Cần thiết, cần lấy, có thể cần, nên cần.
• Bốn thứ tình cảm: Cảm ơn, cảm tạ, cảm hóa, cảm động.
• Bốn thái độ trước một sự việc: Đối diện, chấp nhận, giải quyết, để  nó qua đi.
• Bốn điều phước: Biết phước, tích phước, bồi phước, trồng phước.
• Những điều có thể lấy, nên lấy thì mới lấy. Những điều không thể lấy, không nên lấy thì tuyệt đối không lấy.
• Biết ơn giúp chúng ta trưởng thành, báo ơn có thể giúp chúng ta thành tựu.
• Cám ơn những cơ hội đến với chúng ta, thuận cảnh hay nghịch cảnh, đó đều là ân nhân.
• Thấy việc tốt phải lấy làm vui, khen ngợi, khích lệ và khiêm tốn học hỏi.
• Ít phê phán, khen ngợi nhiều là phương pháp hay để tránh tạo khẩu nghiệp.
• Tâm bình thường chính là tâm an lạc nhất.
• Chắc thật để đi một nẻo đường, còn hơn nói hàng trăm câu mỹ miều nhưng hão huyền.
• Càng biết khuyết điểm của mình bao nhiêu, thì tốc độ trưởng thành sẽ càng nhanh, lòng tự tin đối với bản thân sẽ càng kiên định.
• Hay xem, hay nghe, ít nói, nhanh tay nhanh chân, chậm tiêu tiền.
• Chỉ có sau khi thể nghiệm những cảnh khổ gian nan, mới có lòng tinh tiến và phấn khởi.
• Làm người nên vững chắc và tự tại, tấm lòng phải rộng mở, thận trọng mà làm việc, nên nhìn xa trông rộng.

 

(108 lời tự tại của sư Thánh Nghiêm)

 Tags:
Viết bình luận của bạn