Vận mệnh trong tay mình

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019


Một người không rõ về vận mệnh, đem thắc mắc của mình đi bái kiến một vị thiền sư.
- Thầy nói xem trên đời này có vận mệnh không ?

- Có.

- Nhưng, vận mệnh của con ở đâu?

Vị thiền sư kêu anh ta xoè tay trái ra, chỉ anh ta xem và nói:

- Con thấy rõ chưa? Đường này là đường tình cảm, đường này gọi là đường sự nghiệp, còn đường kia là đường sinh mệnh.

Sau đó , vị thiền sư kêu anh ta từ từ nắm tay lại, nắm thật chặt. 

Thiền sư hỏi:  

- Con nói xem , những đường đó nằm ở đâu rồi.

Anh ta mơ hồ bảo:

- Trong tay con này.

- Con hiểu vận mệnh của con ở đâu rồi chứ?

Anh ta mỉm cười nhận ra, thì ra vận mệnh nằm trong tay mình.

 Tags:
Viết bình luận của bạn