TỪ THIỆN

TAM BẢO PHƯỚC ĐIỀN

TAM BẢO PHƯỚC ĐIỀN

Mr ĐỊNH
Thứ Sáu, 08/11/2019

Mọi sự hỷ cúng trực tiếp gửi về Thầy Thích Thiện Định: Tịnh thất Thuận Tánh, Bụi tre 1, Ô 3 Khu phố A, Hậu nghĩa, Đức hoà, Long... Đọc tiếp