Tài khoản
Đăng nhập Tạo tài khoản

TIN PHẬT SỰ

ĐỪNG VÔ CẢM VỚI CÁC THẦY TRỤ TRÌ

 17/05/2020

Trong thời đại ngày nay người xuất gia tu hành được ví như người đi làm dâu, mà không phải là làm dâu trăm họ mà là 1001 họ lậ...

10 PHÚC BÁU DÀNH CHO NGƯỜI HAY CHIA SẺ PHẬT PHÁP.

 29/04/2020

Mỗi ngày chúng ta hãy tập chia sẻ Phật Pháp. Hãy tập chia sẻ đúng chánh Pháp. Vì bố thí Pháp là thù thắng nhất, là cho người c...

Cách xưng hô với nhau trong chùa theo Phật giáo

 23/09/2019

Trọng nghĩa là nặng chồng chất lên. Khinh có nghĩa là nhẹ hoặc là riêng rẻ. Và hai chữ xưng cũng như hô cũng đã hình dung ...

Cam kết chất lượng Cam kết chất lượng
Sản phẩm an toàn Sản phẩm an toàn
Đồng Hành Phát Triển Đồng Hành Phát Triển
Giao hàng nhanh chóng Giao hàng nhanh chóng