TIN PHẬT SỰ

Chớ hưởng hết phước

Chớ hưởng hết phước

HKD Phan Thành Công
Thứ Hai, 14/11/2022

CHỚ HƯỞNG HẾT PHƯỚC..! Đức Phật dạy: Trong thế gian này người giàu sang phú quý, sự nghiệp hiển vinh, công thành danh toại..! Không phải bổng dưng... Đọc tiếp