THIỀN THERAVADA

CĂN BẢN PHÁP HÀNH THIỀN THERAVĀDA - PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY (PHẦN 1)

CĂN BẢN PHÁP HÀNH THIỀN THERAVĀDA - PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY (PHẦN 1)

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

CĂN BẢN PHÁP HÀNH THIỀN THERAVĀDA - PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY (PHẦN 1) Nguyên tác: The Basic Method of Meditation Tác giả: Thiền sư Ajahn Brahmavamso Dịch giả: Thiện... Đọc tiếp

CĂN BẢN PHÁP HÀNH THIỀN THERAVĀDA - PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY (PHẦN 2)

CĂN BẢN PHÁP HÀNH THIỀN THERAVĀDA - PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY (PHẦN 2)

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

CĂN BẢN PHÁP HÀNH THIỀN THERAVĀDA - PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY (PHẦN 2) Nguyên tác: The Basic Method of Meditation Tác giả: Thiền sư Ajahn Brahmavamso Dịch giả: Thiện... Đọc tiếp

CĂN BẢN PHÁP HÀNH THIỀN THERAVĀDA - PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY (PHẦN 3)

CĂN BẢN PHÁP HÀNH THIỀN THERAVĀDA - PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY (PHẦN 3)

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

CĂN BẢN PHÁP HÀNH THIỀN THERAVĀDA – PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY (PHẦN 3) Nguyên tác: The Basic Method of Meditation Tác giả: Thiền sư Ajahn Brahmavamso Dịch giả: Thiện... Đọc tiếp