Thế Nào Là Thiền Định?

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

THẾ NÀO MỚI GỌI LÀ THIỀN ĐỊNH?

     Chúng ta đừng nghĩ rằng: “Phải ngồi yên lặng xếp bằng và niệm chú mới là Thiền, mà phải rõ biết đi đứng, nằm ngồi, ăn uống, nói chuyện cũng là Thiền hết. Điểm chính yếu là ta phải biết giữ sao cho tâm lúc nào cũng an nhiên tự tại, không để cho các vọng tưởng lôi cuốn, không để cho tham sân si chi phối, tự nhiên tùy thuận theo đời sống, giữ sao cho tâm không bị xao động là được.

     Không cần phải nhập thất tĩnh tu, không cần phải cố gắng thái quá để đạt đến một cái gì mới là Thiền, mà trái lại chúng ta phải biết sống tự nhiên như một người bình thường, nhưng khi ăn biết rõ mình đang ăn, khi uống biết mình đang uống, khi tham biết mình đang tham, khi giận biết mình đang giận…

     Gặp việc thuận ý không kiêu căng, việc nghịch ý không nản lòng, lúc nào cũng ý thức và giữ tâm bình thản, đó mới gọi là thiền định".
Nam mô A-di-đà Phật!

 Tags:
Viết bình luận của bạn