Tâm Thái Của Một Người Tin Sâu Nhân Quả

VCT Mart
Thứ Bảy, 06/06/2020

- Khi 1 người tin sâu vào nhân quả ,lúc nắm chức quyền trên tay họ cũng sẽ không dựa vào quyền thế của mình để chèn ép ai , vì họ biết nếu chèn ép ai - sau này quả báo họ nhận lại sẽ tương tợ như vậy .

- Khi 1 người tin sâu lý nhân quả . Họ sẽ chẳng dám tham của ai dù 1 cây kim cộng chỉ , vì họ biết rằng , không phải của mình có lấy cũng sẽ mất - lại tạo thêm mớ tội 

- Khi 1 người tin sâu lý nhân quả. Họ sẽ im lặng khi nghe ai đó nói xấu về họ, vì họ biết kẻ ấy đang gánh nghiệp giúp mình, im lặng , và hoan hỉ , xem như thử thách sự chịu đựng của bản thân.

- Khi 1 người tin sâu lý nhân quả , Thích sẽ nói thích . Ghét sẽ nói ghét , họ sẽ chẳng xu nịnh trước mặt và nói xấu sau lưng , vì họ biết nếu như vậy họ đang tạo khẩu nghiệp xảo ngôn , mà khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất đời người ! 

- Khi 1 người tin sâu lý nhân quả . Họ mượn tiền bạn , nhất định họ sẽ trả , vì nếu không trả , nhất định họ sẽ biết mình đang gieo cái nhân nghèo khổ , tái sinh làm trâu ngựa để trả nợ .

- Khi 1 người tin sâu lý nhân quả . Họ sẽ chẳng dám khởi tâm kiêu ngạo dù trong 1 niệm . Vì họ biết khi khởi tâm kiêu ngạo . Những điều họ đã và có hiện tại sẽ bị đốt sạch . 

- Khi 1 người tin sâu lý nhân quả , họ có 1 cuộc sống tri túc nên cảnh giới hạnh phúc của họ là hạnh phúc với những điều kiện tối thiểu. Vì họ sống không nô lệ cho dục vọng, nên khi ai ở gần họ đều cảm thấy an vui và hạnh phúc y như họ . 

Như Thị
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. 
Kính chúc quý đạo hữu vô lượng an lạc!!

 Tags:
Viết bình luận của bạn