TAM BẢO PHƯỚC ĐIỀN

Mr ĐỊNH
Thứ Sáu, 08/11/2019

Mọi sự hỷ cúng trực tiếp gửi về Thầy Thích Thiện Định:

Tịnh thất Thuận Tánh, Bụi tre 1, Ô 3 Khu phố A, Hậu nghĩa, Đức hoà, Long an.

Hotline: 1800 6520

Hoặc chuyển khoản về:

Phan Thành Công

* Số tài khoản: 0988528098

* Ngân hàng MBBANK, chi nhánh Đức Hòa, Long an

Viết bình luận của bạn