RÙA MÙ GẶP BỌNG CÂY NỔI

Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

Thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Phật dạy thân người khó được giống như rùa mù gặp khúc cây có lỗ.

Tức nghĩa là nói được cái thân người rất là khó khăn càng phải trân quý làm người cho đàng hoàng. Trong lục đạo luân hồi thật là quá khổ, có vô số chúng sanh từ xa xưa đã trầm luân cho đến nay hoàn toàn không biết, ngày nay có thể nghe được phật pháp cũng như ngàn năm âm thất (như hang động tối tăm ngàn năm) được ánh sáng chiếu vào, phải nắm lấy cơ hội hết lòng mà học tập mới có thể vĩnh viễn thoát khỏi cái khổ của luân hồi. 

Triêu nhật hào hào, càng khôn lãng lãng. Thiện ác nhân quả là tự mình chiêu cảm, ngoại trừ thọ hết tội địa ngục, mới có thể đầu thai đến nhân gian, lại được nhìn thấy cảnh quang minh. Trong Tam Tự kinh nói: Nhân chi sơ, tánh bản thiện. Chúng ta từ vô thỉ kiếp đến nay đã tạo tác tội nghiệp đều là do tập tánh sở nhiễm, chẳng phải là bản tánh vốn có cho nên thân người vốn khó được nay đã được. Phật pháp khó nghe nay đã nghe, phải càng nên trân quí, nắm chắc thân này chớ để luống qua, không còn tạo nghiệp luân hồi.

Thái Thượng nói: họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, quả báo của thiện ác như bóng theo hình (Hoạ phước không tự đến mà do người chiêu cảm, nhân quả thiện hay ác đến với người tạo như bóng theo hình). Sau khi xem xong địa ngục biến tướng đồ, khiến cho chúng ta trong tâm cảm thọ được tạo tác tội nghiệp thì đọa vào địa ngục, thật là đáng sợ. Tuy nói vạn pháp giai không, nhưng nhân quả bất không. Vậy thì giả như đã tạo tác rất nhiều ác nghiệp thì phải làm sao đây? Phật dạy phải hết lòng sám hối, vĩnh viễn không tạo nữa tức có thể tiêu nghiệp. Hy vọng sau cùng, chúng ta đều có thể y theo lời dạy bảo của Phật Đà, Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành (Không làm các việc ác, siêng làm các việc lành). 

Tác giả (GIANG DẬT TỬ TIÊN SINH ) trong lúc họa bức tranh này, đặc biệt có cảm ứng, được chư Phật Bồ Tát gia trì, đặc biệt nhất là 3 lần mộng thấy Địa Tạng Bồ Tát. Khi sắp họa xong bức tranh này, cũng được cảm ứng Địa Tạng Hải Hội Thập Điện Diêm Vương, tất cả cùng nhau xưng tán thắng cảnh cho nên đặc biệt đem ba cảnh mộng này họa ra.

 Tags:
Viết bình luận của bạn