Tài khoản
Đăng nhập Tạo tài khoản

PHẬT TỬ

Tâm Thái Của Một Người Tin Sâu Nhân Quả

 06/06/2020

Khi 1 người tin sâu lý nhân quả. Họ sẽ im lặng khi nghe ai đó nói xấu về họ, vì họ biết kẻ ấy đang gánh nghiệp giúp mình, im l...

ĐƯỜNG NÀY AI CŨNG QUA...

 28/04/2020

VCT - Mang thân phận người, có những đoạn đường chung nhau - mà tất cả chúng ta ai cũng đi qua - đó là sanh, lão, bệnh, tử. Có...

KIỂM SOÁT ÁI DỤC

 13/03/2020

HÓA GIẢI CÁI MUỐN Ngày nào chưa trừ diệt được bản năng Ái Dục thì ngày đó cái Muốn sâu thẩm vẫn còn tồn tại trong tâm thức củ...

📛 NAM NỮ TÀ DÂM SẼ CÓ QUỶ HẤP TINH BÊN THÂN MÌNH

 05/03/2020

Người tà dâm - thủ dâm, di tinh mộng tinh sẽ chiêu cảm loài quỷ hấp tinh khí đến, những loại quỷ hấp tinh khí này khiến bạn tr...

Khi không có tiền, đến người thân còn coi thường bạn huống chi người ngoài

 30/09/2019

Hy vọng mọi người sẽ tìm được mục đích sống đích thực của bản thân mình, không bị che mờ đôi mắt.

Sợ Chưa

 22/09/2019

“Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô ...

Cam kết chất lượng Cam kết chất lượng
Sản phẩm an toàn Sản phẩm an toàn
Đồng Hành Phát Triển Đồng Hành Phát Triển
Giao hàng nhanh chóng Giao hàng nhanh chóng