Tài khoản
Đăng nhập Tạo tài khoản

Lời Phật Dạy

10 tai họa do Dâm Dục

 06/11/2019

Vua Diêm La bấy giờ, thét la và trách mắng: Ngươi ưa thích dâm dục, nên phải nhận khổ này, tội nhân ngươi có hay, vui sướng...

Chuyện 48 – Nhẫn được mình an vui

 27/09/2019

Lời dẫn: Đức Phật dạy: “Chúng ta ở thế giới này, gọi là thế giới Ta-bà”. Ta-bà dịch là “Kham nhẫn”, ý nói người ở thế giới n...

Chuyện 47 – Vì chiều vợ mà mang họa

 27/09/2019

Lời dẫn: Người mà trong lòng có điều mờ ám, bất luận nói năng hay làm việc đều lo sợ bất an, không thể yên tâm mà làm; cho n...

NGHIỆP

 25/09/2019

Giáo lý nghiệp của Phật giáo có thể sử dụng để biện luận về sự sinh tử luân hồi, đa dạng của chúng sanh trong lục đạo. Các k...

SỐNG TRONG TỪNG HƠI THỞ (P.8 VÀ HẾT)

 25/09/2019

QUẢ VỊ Phần cuối của bản kinh, Đức Phật đề cập đến quả vị chánh trí mà người thiền giả có thể chứng đạt được ngay trong giờ ...

SỐNG TRONG TỪNG HƠI THỞ (P.7)

 25/09/2019

... TIẾP THEO TỨ DIỆU ĐẾ Bước kế tiếp, thực tập quán niệm về bốn sự thật cao quý, bao gồm khổ đế, tập đế, diệt đế và...

Cam kết chất lượng Cam kết chất lượng
Sản phẩm an toàn Sản phẩm an toàn
Đồng Hành Phát Triển Đồng Hành Phát Triển
Giao hàng nhanh chóng Giao hàng nhanh chóng