PHẬT GIÁO

Kinh xa lìa Ái Dục

Kinh xa lìa Ái Dục

Đăng bởi Mr ĐỊNH 0 bình luận

Đức Phật dạy về cách xa lìa ái dục, xử lý năng lượng tình dục Vướng mắc vào sắc dục là căn nguyên của bao nhiêu si mê lầm lỗi. Thời xưa đã có đệ...

10 tai họa do Dâm Dục

10 tai họa do Dâm Dục

Đăng bởi Tịnh Viện Thuận Tánh 0 bình luận

1.Những người tham dâm dục: tuy được sinh cõi Trời, làm vua Đế Thích Thiên, vẫn mê năm khoái lạc, tâm như chó ăn vụng, thường lú lẫn hôn mê, bị ...

Chuyện 48 – Nhẫn được mình an vui

Chuyện 48 – Nhẫn được mình an vui

Đăng bởi Thích Thiện Định 0 bình luận

Lời dẫn: Đức Phật dạy: “Chúng ta ở thế giới này, gọi là thế giới Ta-bà”. Ta-bà dịch là “Kham nhẫn”, ý nói người ở thế giới này là kham nh...

Chuyện 47 – Vì chiều vợ mà mang họa

Chuyện 47 – Vì chiều vợ mà mang họa

Đăng bởi Tịnh Viện Thuận Tánh 0 bình luận

Lời dẫn: Người mà trong lòng có điều mờ ám, bất luận nói năng hay làm việc đều lo sợ bất an, không thể yên tâm mà làm; cho nên, dù họ có ...

NGHIỆP

NGHIỆP

Đăng bởi Thích Thiện Định 0 bình luận

Giáo lý nghiệp của Phật giáo có thể sử dụng để biện luận về sự sinh tử luân hồi, đa dạng của chúng sanh trong lục đạo. Các khái niệm về nghiệp b...

SỐNG TRONG TỪNG HƠI THỞ (P.8 VÀ HẾT)

SỐNG TRONG TỪNG HƠI THỞ (P.8 VÀ HẾT)

Đăng bởi Thích Thiện Định 0 bình luận

QUẢ VỊ Phần cuối của bản kinh, Đức Phật đề cập đến quả vị chánh trí mà người thiền giả có thể chứng đạt được ngay trong giờ phút hiện tại. ...