Những bông hoa...

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

☘️Một bông hoa đẹp là bông hoa cháy hết mình với đặc tính và sở trường đặc biệt của riêng mình mà không nhìn vào đặc tính và sở trường của bông hoa khác để so sánh và ghen tỵ... 

🍀Một bông hoa đẹp là bông hoa làm đẹp mình với nhân cách và hành vi của loài hoa, nhân cách đó làm lu mờ mọi lời bàn tán không đẹp...

☘️Một bông hoa đẹp là bông hoa nhìn thấy vẻ đẹp của bản thân mình và vẻ đẹp của những bông hoa bên cạnh và cùng khoe sắc...

🍀Một bông hoa đẹp thực sự là bông hoa làm cho những bông hoa bên cạnh đẹp hơn...

☘️Một bông hoa đẹp không có nghĩa là bông hoa đó đã nở hoàn hảo, mà bông hoa đó chấp nhận một tiến trình của sự thay đổi để trở nên hoàn hảo...

☘️Bông hoa đó luôn nhìn thấy những điều chưa đẹp của bản thân, chấp nhận nó và quay lại với chính mình để sửa đổi và làm đẹp chính mình thay vì phóng chiếu những điều chưa đẹp của mình lên những bông hoa khác... Đó là những bông hoa luôn làm đẹp bản thân mình qua mỗi tình huống, mỗi con người và qua mỗi ngày....

☘️_TĐ_☘️

 Tags:
Viết bình luận của bạn