NHẶT LÁ BỒ ĐỀ

Những bông hoa...

Những bông hoa...

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

☘️Một bông hoa đẹp là bông hoa cháy hết mình với đặc tính và sở trường đặc biệt... Đọc tiếp

MÂY MƯA

MÂY MƯA

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật có một thí dụ: Ví như trong hư không... Đọc tiếp

AI THÂN AI SƠ

AI THÂN AI SƠ

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

Hiệp Sơn cùng Định Sơn đồng đi đường cùng nói chuyện với nhau. Định Sơn nói:... Đọc tiếp

CÓ BỤT TRONG CON

CÓ BỤT TRONG CON

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

Có hình hài Bụt trong con, con không tìm kiếm đâu nữa ... ... Đọc tiếp

VÀI ĐIỀU TÂM NIỆM TRONG CUỘC SỐNG

VÀI ĐIỀU TÂM NIỆM TRONG CUỘC SỐNG

Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

1. Không phải ai nói thương bạn thì sẽ là người thương của bạn. Người thương bạn sẽ không nói nhiều về điều... Đọc tiếp