NHẶT LÁ BỒ ĐỀ

Những bông hoa...

Những bông hoa...

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

☘️Một bông hoa đẹp là bông hoa cháy hết mình với đặc tính và sở trường đặc biệt... Đọc tiếp

MÂY MƯA

MÂY MƯA

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật có một thí dụ: Ví như trong hư không... Đọc tiếp

AI THÂN AI SƠ

AI THÂN AI SƠ

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

Hiệp Sơn cùng Định Sơn đồng đi đường cùng nói chuyện với nhau. Định Sơn nói:... Đọc tiếp

CÓ BỤT TRONG CON

CÓ BỤT TRONG CON

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

Có hình hài Bụt trong con, con không tìm kiếm đâu nữa ... ... Đọc tiếp