NHẶT LÁ BỒ ĐỀ

Những bông hoa...

Những bông hoa...

Đăng bởi Thích Thiện Định 1 bình luận

☘️Một bông hoa đẹp là bông hoa cháy hết mình với đặc tính và sở trường đặc biệt của riêng mình mà không nhìn vào đặc tính và sở trường của...

MÂY MƯA

MÂY MƯA

Đăng bởi Thích Thiện Định 0 bình luận

Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật có một thí dụ: Ví như trong hư không bỗng có đám mây, có sấm nhưng không mưa. Cũng trên hư không...

AI THÂN AI SƠ

AI THÂN AI SƠ

Đăng bởi Thích Thiện Định 0 bình luận

Hiệp Sơn cùng Định Sơn đồng đi đường cùng nói chuyện với nhau. Định Sơn nói: -Trong sanh tử, không Phật tức phi sanh tử. ...

CÓ BỤT TRONG CON

CÓ BỤT TRONG CON

Đăng bởi Thích Thiện Định 0 bình luận

Có hình hài Bụt trong con, con không tìm kiếm đâu nữa ... Kính bạch Đức Thế Tôn! Con đang ngồi bên bệ cửa ngước nhìn ...

VÀI ĐIỀU TÂM NIỆM TRONG CUỘC SỐNG

VÀI ĐIỀU TÂM NIỆM TRONG CUỘC SỐNG

Đăng bởi Thiện Định 1 bình luận

1. Không phải ai nói thương bạn thì sẽ là người thương của bạn. Người thương bạn sẽ không nói nhiều về điều đó, họ sẽ luôn đến bên bạn khi cả th...