Tài khoản
Đăng nhập Tạo tài khoản

NGƯỜI CHÂN NHÂN

19/08/2017 Đăng bởi: Thích Thiện Định

NHƯ LAI NÓI:

1) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là NGƯỜI KHÔNG CHÂN NHÂN?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người:

* Có TÀ KIẾN,

* Có TÀ TƯ DUY,

* Có TÀ NGỮ,

* Có TÀ NGHIỆP,

* Có TÀ MẠNG,

* Có TÀ TINH TẤN,

* Có TÀ NIỆM,

* Có TÀ ĐỊNH.

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là NGƯỜI KHÔNG CHÂN NHÂN.

2) Này các Tỷ-kheo, thế nào là NGƯỜI KHÔNG CHÂN NHÂN CÒN HƠN CẢ NGƯỜI KHÔNG CHÂN NHÂN?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người:

* Tự mình có TÀ KIẾN, còn khích lệ người khác có TÀ KIẾN;

* Tự mình có TÀ TƯ DUY, còn khích lệ người khác có TÀ TƯ DUY;

* Tự mình có TÀ NGỮ, còn khích lệ người khác có TÀ NGỮ;

* Tự mình có TÀ NGHIỆP, còn khích lệ người khác có TÀ NGHIỆP;

* Tự mình có TÀ MẠNG, còn khích lệ người khác có TÀ MẠNG;

* Tự mình có TÀ TINH TẤN, còn khích lệ người khác có TÀ TINH TẤN;

* Tự mình có TÀ NIỆM, còn khích lệ người khác có TÀ NIỆM;

* Tự mình có TÀ ĐỊNH, còn khích lệ người khác có TÀ ĐỊNH.

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là gọi là NGƯỜI KHÔNG CHÂN NHÂN CÒN HƠN CẢ NGƯỜI KHÔNG CHÂN NHÂN.

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là BẬC CHÂN NHÂN?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người có:

* CHÁNH KIẾN

* CHÁNH TƯ DUY

* CHÁNH NGỮ

* CHÁNH NGHIỆP

* CHÁNH MẠNG

* CHÁNH TINH TẤN

* CHÁNH NIỆM

* CHÁNH ĐỊNH

Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là CHÂN NHÂN.

4) Này các Tỷ-kheo, thế nào là BẬC CHÂN NHÂN CÒN HƠN CẢ BẬC CHÂN NHÂN?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình có:

* Có CHÁNH TRI KIẾN, còn khích lệ người khác CHÁNH TRI KIẾN;

* Có CHÁNH TƯ DUY còn khích lệ người khác CHÁNH TƯ DUY;

* Có CHÁNH NGỮ còn khích lệ người khác CHÁNH NGỮ;

* Có CHÁNH NGHIỆP còn khích lệ người khác CHÁNH NGHIỆP;

* Có CHÁNH MẠNG còn khích lệ người khác CHÁNH MẠNG;

* Có CHÁNH TINH TẤN còn khích lệ người khác CHÁNH TINH TẤN;

* Có CHÁNH NIỆM còn khích lệ người khác CHÁNH NIỆM;

* Có CHÁNH ĐỊNH còn khích lệ người khác CHÁNH ĐỊNH.

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là gọi là BẬC CHÂN NHÂN CÒN HƠN CẢ BẬC CHÂN NHÂN.

(Trích kinh Tăng Chi Bộ - Nikaya)

Viết bình luận của bạn:
Cam kết chất lượng Cam kết chất lượng
Sản phẩm an toàn Sản phẩm an toàn
Đồng Hành Phát Triển Đồng Hành Phát Triển
Giao hàng nhanh chóng Giao hàng nhanh chóng