Nếu không giúp đỡ người khác thì cũng đừng làm tổn hại họ

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019


Nếu tâm thức chúng ta ổn định, thì chúng ta có thể đối phó với bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào hiện hữu. Chúng ta không bao giờ mất bình tĩnh. Nếu chúng ta có thể đem tất cả những hoàn cảnh tiêu cực và không lợi lạc này và hướng chúng vào con đường tu tập, chúng có thể trở thành một bộ phận của con đường tâm linh của chúng ta.


Nếu điều gì đó đáng giá để làm, thì hãy thực hiện. Trong thực tế, nếu chúng ta thất bại, thì không có lý do gì để hối hận. Chúng ta có thể cố gắng một lần nữa. Để chết mà ngay cả không có cố gắng gì cả, thì sẽ chết một cách tuyệt vọng. Tất cả chúng ta đều có cơ hội để đóng góp cho việc hiện thực một thế giới tốt đẹp ơn; chúng ta phải nắm lấy mọi cơ hội với một viễn kiến sâu xa. Tôi phấn chấn rằng rất nhiều người đang trở nên quan tâm đến sự cát tường của loài người. Đây chắc chắn là một dấu hiệu của hy vọng.
Điều quan trọng không phải là vấn đề chúng ta sống lâu như thế nào cho dù chúng ta sống một đời sống đầy đủ ý nghĩa. Đó không có nghĩa là chúng ta tích lũy được nhiều tiền bạc và tiếng tăm, mà là việc phụng sự cho những đồng loại con người của chúng ta. Có nghĩa là việc giúp đỡ những người khác nếu có thể, nhưng nếu không thể thì tối thiểu không làm tổn hại họ.
 

Đức Đạt Lai Lạt Ma

Viết bình luận của bạn