Mỗi người đang già đi

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

Mỗi người đang già đi, đấy vốn là một tiến trình tự nhiên. Thời gian đang đi tới một cách liên tục, từng giây từng phút. Không điều gì có thể làm nó dừng lại, nhưng điều chúng ta có thể làm là sử dụng thời gian của chúng ta một cách thích đáng; điều đó là do ta. Cho dù chúng ta có tin tưởng trong một truyền thống tâm linh hay không, thì chúng ta cũng cần sử dụng thời gian của chúng ta một cách đầy đủ ý nghĩa. Nếu trải qua hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, chúng ta đã sử dụng thời gian của chúng ta trong một cách đầy đủ ý nghĩa – thì khi ngày cuối cùng đến, chúng ta sẽ vui vẻ, chúng ta sẽ không có gì để hối hận.


Từ ái, bi mẫn, ân cần và bao dung là những phẩm chất thông thường của tất cả những tôn giáo lớn, và cho dù chúng ta có theo một tôn giáo nào hay không, thì lợi ích của từ ái và ân cần là rõ ràng với tất cả mọi người.
Trong những hoàn cảnh nào đó, chúng ta có thể cần hành động để chạm trán với việc làm sai quấy của người nào đó, nhưng tốt hơn là hành động mà không giận dữ. Như vậy sẽ tác động hơn, vì khi tâm tư chúng ta bị tràn ngập với một cảm xúc phiền não như giận dữ, thì hành động của chúng ta chưa chắc thích đáng.
Chúng ta hãy trau dồi từ ái và bi mẫn, vì cả hai thứ này cho cuộc sống ý nghĩa đúng đắn. Đây là tôn giáo mà tôi thuyết giảng. Nó đơn giản. Đền thờ của nó là trái tim. Giáo lý của nó là từ ái và bi mẫn. Những giá trị đạo đức của nó là yêu thương và tôn trọng người khác, bất cứ họ là ai. Cho dù một người là người cư sĩ hay tu sĩ, chúng ta không có lựa chọn nào khác nếu chúng ta mong ước tồn tại trong thế giới này.
 

Đức Đạt Lai Lạt Ma

Viết bình luận của bạn