LƯỢC SỬ PHẬT

Lược sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Lược sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT! ... Đọc tiếp

Người Xuất Gia Đứng Trước Vương Quyền

Người Xuất Gia Đứng Trước Vương Quyền

Nhang Xanh
Thứ Năm, 20/06/2019

Người Xuất Gia Đứng Trước Vương Quyền HT. Thích Như Điển ... Đọc tiếp