LƯỢC SỬ PHẬT

Lược sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Lược sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!   Đức Phật Thích ca nguyên tên là Tất đạt đa. Họ Ngài là Thích ca, một chi nhánh... Đọc tiếp

Người Xuất Gia Đứng Trước Vương Quyền

Người Xuất Gia Đứng Trước Vương Quyền

Nhang Xanh
Thứ Năm, 20/06/2019

Người Xuất Gia Đứng Trước Vương Quyền HT. Thích Như Điển   Bà La Môn Giáo là một Đạo giáo có xuất xứ từ Ấn Độ và Đạo nầy đã tồn tại ở đó cho đến ngày nay cũng đã trên dưới 5.000... Đọc tiếp