Tài khoản
Đăng nhập Tạo tài khoản

LƯỢC SỬ PHẬT

Lược sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

 20/06/2019

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT! Đức Phật Thích ca ngu...

Người Xuất Gia Đứng Trước Vương Quyền

 20/06/2019

Ngài Huệ Viễn bên Trung Hoa thuộc Phật Giáo Đại Thừa đã tuyên bố rằng: ”Người xuất gia vốn như khách bên ngoài thế gian nầy….”...

Cam kết chất lượng Cam kết chất lượng
Sản phẩm an toàn Sản phẩm an toàn
Đồng Hành Phát Triển Đồng Hành Phát Triển
Giao hàng nhanh chóng Giao hàng nhanh chóng