LƯỢC SỬ PHẬT

Lược sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Lược sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Đăng bởi Thích Thiện Định 0 bình luận

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT! Đức Phật Thích ca nguyên tên là Tất đạt đ...

Người Xuất Gia Đứng Trước Vương Quyền

Người Xuất Gia Đứng Trước Vương Quyền

Đăng bởi Nhang Xanh 0 bình luận

Người Xuất Gia Đứng Trước Vương Quyền HT. Thích Như Điển Bà La Môn Giáo là một Đạo giáo có xuất xứ từ Ấn Độ và Đạo nầy đã tồ...