LỜI DẠY CAO TĂNG

HÃY TỰ CẮM CHO TÂM HỒN MÌNH MỘT BÌNH HOA THƠM MỖI NGÀY...

HÃY TỰ CẮM CHO TÂM HỒN MÌNH MỘT BÌNH HOA THƠM MỖI NGÀY...

Thích Thiện Định
Thứ Ba, 24/09/2019

Khi lòng quá nhiều ưu tư, mỏi mệt - hãy biết đứng lên cầm cây chổi quét nhà, cầm vật lau lau chùi... Đọc tiếp

HAI CHỮ BỐ THÍ

HAI CHỮ BỐ THÍ

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

Ngày xưa, trên một ngọn núi tên gọi Ảm Sơn. Trên núi cây cối um tùm, cỏ hoa tươi tốt, quanh năm... Đọc tiếp

Tùy duyên là để phá cái ngã kiến

Tùy duyên là để phá cái ngã kiến

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

Tùy duyên là để phá cái ngã kiến, tức cái kiến chấp ngã. Bởi vì chúng ta... Đọc tiếp

Đi tìm thầy

Đi tìm thầy

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

Khi thương một người nào, ta phải nên cẩn thận. Ta có một cơ hội để tìm... Đọc tiếp