Tài khoản
Đăng nhập Tạo tài khoản

KINH TĂNG CHI BỘ

BA HẠNG NGƯỜI KHÓ TÌM

 20/06/2019

NHƯ LAI NÓI: Sự xuất hiện của BA HẠNG NGƯỜI NÀY, Này các Tỷ-kheo, KHÒ TÌM ĐƯỢC Ở ĐỜI. Th...

ĐẠO HÀNH (2)

 20/06/2019

NHƯ LAI NÓI: * 3) Này các Tỷ-kheo, thế nào là ĐẠO HÀNH LẠC, THẮNG TRÍ CHẬM? ...

ĐẠO HÀNH (1)

 20/06/2019

NHƯ LAI NÓI: * Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào là bốn ? 1) ĐẠO HÀNH KHỔ, THẮNG TRÍ ...

BỐN LOẠI BỆNH

 20/06/2019

NHƯ LAI NÓI: Này các Tỷ-kheo, có bốn LOẠI BỆNH này cho người XUẤT GIA. Thế nào là bốn ? Ở đây, ...

NGƯỜI CHÂN NHÂN

 20/06/2019

NHƯ LAI NÓI: 1) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là NGƯỜI KHÔNG CHÂN NHÂN ? Ở đây, n...

Cam kết chất lượng Cam kết chất lượng
Sản phẩm an toàn Sản phẩm an toàn
Đồng Hành Phát Triển Đồng Hành Phát Triển
Giao hàng nhanh chóng Giao hàng nhanh chóng