KINH TĂNG CHI BỘ

BA HẠNG NGƯỜI KHÓ TÌM

BA HẠNG NGƯỜI KHÓ TÌM

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

NHƯ LAI NÓI: Sự xuất hiện của BA HẠNG NGƯỜI... Đọc tiếp

ĐẠO HÀNH (2)

ĐẠO HÀNH (2)

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

NHƯ LAI NÓI: ... Đọc tiếp

ĐẠO HÀNH (1)

ĐẠO HÀNH (1)

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

NHƯ LAI NÓI: * Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành... Đọc tiếp

BỐN LOẠI BỆNH

BỐN LOẠI BỆNH

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

NHƯ LAI NÓI: Này các Tỷ-kheo, có bốn LOẠI... Đọc tiếp

NGƯỜI CHÂN NHÂN

NGƯỜI CHÂN NHÂN

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

NHƯ LAI NÓI: 1) Và này các Tỷ-kheo, thế... Đọc tiếp