KINH TĂNG CHI BỘ

BA HẠNG NGƯỜI KHÓ TÌM

19/08/2017 / Thích Thiện Định

NHƯ LAI NÓI: Sự xuất hiện của BA HẠNG NGƯỜI NÀY, Này các Tỷ-kheo, KHÒ TÌM ĐƯỢC Ở ĐỜI. Thế nào là ba? Này các Tỷ-kheo, 1) Sự xuất hiện của NHƯ LAI, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, khó tìm...

ĐẠO HÀNH (2)

19/08/2017 / Thích Thiện Định

NHƯ LAI NÓI: * 3) Này các Tỷ-kheo, thế nào là ĐẠO HÀNH LẠC, THẮNG TRÍ CHẬM? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người: ...

ĐẠO HÀNH (1)

19/08/2017 / Thích Thiện Định

NHƯ LAI NÓI: * Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào là bốn ? 1) ĐẠO HÀNH KHỔ, THẮNG TRÍ CHẬM; 2) ĐẠO HÀNH KHỔ, THẮNG TRÍ NHANH, 3) ĐẠO HÀNH LẠC, THẮNG TRÍ CHẬM, 4) ĐẠO HÀNH LẠC, THẮNG TRÍ NHANH. ...

BỐN LOẠI BỆNH

19/08/2017 / Thích Thiện Định

NHƯ LAI NÓI: Này các Tỷ-kheo, có bốn LOẠI BỆNH này cho người XUẤT GIA. Thế nào là bốn ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, 1) Người có DỤC LỚN: ...

NGƯỜI CHÂN NHÂN

19/08/2017 / Thích Thiện Định

NHƯ LAI NÓI: 1) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là NGƯỜI KHÔNG CHÂN NHÂN ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người: * Có TÀ KIẾN, ...

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH VẠN SỰ HANH THÔNG, CÁT TƯỜNG NHƯ Ý, SỞ NGUYỆN TÙY TÂM.
Copyright 2022 © Bản quyền thuộc về Vct.vn