KINH TĂNG CHI BỘ

BA HẠNG NGƯỜI KHÓ TÌM

BA HẠNG NGƯỜI KHÓ TÌM

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

NHƯ LAI NÓI: Sự xuất hiện của BA HẠNG NGƯỜI NÀY, Này các Tỷ-kheo, KHÒ TÌM ĐƯỢC Ở ĐỜI. Thế nào là ba? Này các Tỷ-kheo, 1) Sự... Đọc tiếp

ĐẠO HÀNH (2)

ĐẠO HÀNH (2)

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

NHƯ LAI NÓI:  * 3) Này các Tỷ-kheo, thế nào là ĐẠO HÀNH LẠC, THẮNG TRÍ CHẬM? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người: * THAM DỤC... Đọc tiếp

ĐẠO HÀNH (1)

ĐẠO HÀNH (1)

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

NHƯ LAI NÓI: * Này các Tỷ-kheo, có bốn đạo hành này. Thế nào là bốn ? 1) ĐẠO HÀNH KHỔ, THẮNG TRÍ CHẬM; 2) ĐẠO HÀNH KHỔ,... Đọc tiếp

BỐN LOẠI BỆNH

BỐN LOẠI BỆNH

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

NHƯ LAI NÓI: Này các Tỷ-kheo, có bốn LOẠI BỆNH này cho người XUẤT GIA. Thế nào là bốn ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, 1) Người có DỤC... Đọc tiếp

NGƯỜI CHÂN NHÂN

NGƯỜI CHÂN NHÂN

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

NHƯ LAI NÓI: 1) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là NGƯỜI KHÔNG CHÂN NHÂN? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người: * Có TÀ KIẾN, *... Đọc tiếp