Hướng dẫn dành cho các Đối tác tham gia AFFILIATE KIẾM TIỀN Online 2022

Mỗi một đối tác có một trang quản trị riêng để:
       + Hiển thị link đối tác dùng để chia sẻ cho khách hàng, nếu khách hàng mua hàng qua link này thì đối tác đó được nhận hoa hồng dựa vào chính sách chiết khấu đang áp dụng với đối tác.
       + Theo dõi về sự thay đổi hoa hồng được nhận.
       
+ Lịch sử thanh toán hoa hồng của chủ website dành cho đối tác.

Tỉ lệ chiết khấu chung

Mức hoa hồng Hội Viên mới nhận được là 5% với giá trị đơn hàng từ khách hàng mua trên Link của đối tác.