HÀNH TRÌNH VỀ VỚI MẸ

Vu Lan khơi lại lòng

Vu Lan khơi lại lòng "Hiếu" lãng quên

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT ... Đọc tiếp

BẾN ĐỖ BÌNH YÊN

BẾN ĐỖ BÌNH YÊN

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

Biển là bão tố gian nan Mẹ là bến đỗ bình an Con về... Đọc tiếp

Cha mẹ hiện tiền là Phật hiện thế

Cha mẹ hiện tiền là Phật hiện thế

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

Người còn có cha mẹ tại tiền... Đọc tiếp

Niềm hạnh phúc mang tên CÒN CHA CÒN MẸ

Niềm hạnh phúc mang tên CÒN CHA CÒN MẸ

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

Cha Mẹ còn, nhà là nơi bạn muốn quay về mỗi tối, và yên tâm... Đọc tiếp

Bài học sâu sắc cho những người làm con

Bài học sâu sắc cho những người làm con

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

Bài học sâu sắc cho những người làm con và niềm hy vọng cho những người làm cha ... Đọc tiếp

Người cha đưa cơm hộp

Người cha đưa cơm hộp

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

Đã một giờ chiều rồi mà cha vẫn chưa mang cơm hộp đến.Nó làm chủ quản ở... Đọc tiếp