HẠNH PHÚC NHÂN GIAN

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

• Lời hay mọi người nói, việc tốt mọi người làm, vận may mọi người cùng chuyển biến.
• Mọi người nói lời hay, người người làm việc tốt, mọi người đổi vận may.
• Hằng ngày mỗi người nói thêm một câu nói hay, làm thêm một việc tốt thì điều tốt nho nhỏ, sẽ trở thành điều tốt to lớn hơn.
• Việc gấp cần phải làm, đang cần người làm việc, hãy để tôi làm.
• Mình hòa người hòa, tâm hòa khẩu hòa, luôn luôn hoan hỷ, có hạnh phúc. 
• Trong hòa ngoài hòa, nhân hòa duyên hòa, muôn việc bình an, thật thanh thản.
• Tự cầu an tâm thì có bình an, quan tâm người khác thì có hạnh phúc.
• Nhân phẩm chính là của cải, phụng hiến chính là tích lũy.
• Phụng hiến tức là tu hành, an tâm tức là thành tựu.
• Có nhiều, không nhất định khiến người được thỏa mãn. Có ít, không nhất định khiến người nghèo thiếu.
• Những gì có được trong hiện tại, là do quá khứ đã tạo ra. Những gì có được ở tương lai, là do hiện tại đang làm.
• Người tốt không cô đơn, người thiện tâm vui vẻ nhất. Lúc nào cũng giúp người lợi mình, thì bất cứ nơi đâu, bạn cũng là người hạnh phúc nhất.
• Nếu hy vọng có mối quan hệ tốt với mọi người, ắt phải mở rộng lòng độ lượng, chấp nhận và bao dung nhiều người.
• Chỉ cần thay đổi thái độ của mình, thì hoàn cảnh cũng sẽ thay đổi theo. Trên thế giới, không có gì là tuyệt đối tốt và xấu. 
• Đạo cư xử giữa người với người, cần phải trao đổi. Trao đổi không thành thì thỏa hiệp. Lúc thỏa hiệp không thành thì bạn hãy tha thứ, nhẫn nại và bao dung họ vậy.
• Lớn phải bao dung nhỏ, nhỏ phải lượng thứ cho lớn.
• Đem toàn tâm toàn lực để chăm sóc gia đình, dùng toàn bộ sinh mạng để dấn thân cho sự nghiệp.
• Phương pháp đề phòng tham lam tốt nhất chính là: Bố thí nhiều, cống hiến nhiều, chia xẻ với người khác nhiều hơn.
• Khi bao dung người khác, vấn đề giữa hai bên như đã được giải quyết.
• Người học Phật có hai nhiệm vụ lớn lao là: Trang nghiêm quốc độ, khiến chúng sinh thành thục.
• Phải làm thùng rác không đáy, phải học chiếc gương phản chiếu không bụi bặm.
• Phiền não tự quy cho mình thì có trí tuệ, chia xẻ lợi ích cho người khác là Từ bi.
• Dùng tâm hổ thẹn để xem xét bản thân, dùng tâm biết ơn để nhìn thế giới.
• Tịnh hóa lòng người, ít muốn biết đủ, tịnh hóa xã hội, quan tâm kẻ khác./.

(108 lời tự tại của sư Thánh Nghiêm)

 Tags:
Viết bình luận của bạn