GIÀU VÀ NGHÈO

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

Đêm mất ngủ là đêm dài vô tận

Người thiếu ăn, là lận đận lao đao

Kẻ thừa dư, là sung sướng sang giàu

Vì tiền kiếp họ gieo nhiều công đức.

Việc giúp đời, họ chung nhau góp sức

Cúng chùa chiền họ tận lực hết lòng

Dù đạo đời, họ góp sức ra công

Vị xả kỷ, vị tha đầy bác ái.

Zalo

Suốt đời kiếp họ toàn làm việc phải

Nhân gieo trồng, hạt giống tốt luôn luôn

Đời kiếp sau phước báu thể nước nguồn

Tuôn chảy mãi dư thừa vô số kể.

Ta nên hiểu họ tạo sao được thế?

Bởi duyên lành họ tu tạo sẳn rồi!

Quả bởi nhân đời trước quén vun bồi

Nay thọ hưởng, lẽ dĩ nhiên đáp lại

Zalo

Lý công quả muôn triệu lần đúng phải

Vậy bây giờ gắng tu tạo phước

Thì đời sau kiếp khác được thơm danh

Thêm giàu có của dư ăn thừa để.

Zalo

Phật thánh tiên công đức nhiều vô kể

Mới đắc thành đạo quả thật cao siêu

Vậy hôm nay tôi góp nhặt đôi điều

Để thức tỉnh mọi người nên giác ngộ../.

CHÚC TINH TẤN !

Viết bình luận của bạn