Tài khoản
Đăng nhập Tạo tài khoản

Do nghiệp mà chìm hay nổi...

31/10/2017 Đăng bởi: Thích Thiện Định

DO NGHIỆP MÀ CHÌM HAY NỔI... 
Ngày nọ đức Phật ở trong rừng với đệ tử, một số thầy Bà-la-môn đến hỏi Phật:
- Thưa ngài Cù-đàm, đệ tử Ngài chết Ngài cầu cho họ sanh về cõi lành được không?
Phật không trả lời mà chỉ hỏi lại:
- Ðệ tử các ông chết các ông cầu cho họ sanh về cõi lành được không?
Các vị Bà-la-môn đáp:
- Ðược.
Lúc đó Phật nói thí dụ:
- Như nơi một giếng sâu, có người ôm cục đá bỏ xuống giếng rồi nhờ các ngài cầu cho nó nổi, đừng chìm được không?
Các vị Bà-la-môn đều lắc đầu, Phật hỏi tiếp:
- Có người cầm chai dầu đổ xuống giếng, rồi nhờ các ngài cầu cho dầu chìm xuống đáy giếng được không?
Các vị Bà-la-môn cũng lắc đầu, Phật nói:
- Cũng vậy, người làm nghiệp lành sẽ sanh cõi lành giống như dầu nhẹ nổi lên, dầu các vị có ác ý cầu cho xuống địa ngục họ cũng không xuống. Ngược lại người làm dữ phải đi xuống giống như đá, dầu các vị có thiện cảm chấp tay cầu nguyện cũng không nổi lên được....!!!

 Tags: CUỘC SỐNG
Bình luận (1)
binh-luan

"Rất ý nghĩa"

Nguyễn hữu An 09/11/2017

Viết bình luận của bạn:
Cam kết chất lượng Cam kết chất lượng
Sản phẩm an toàn Sản phẩm an toàn
Đồng Hành Phát Triển Đồng Hành Phát Triển
Giao hàng nhanh chóng Giao hàng nhanh chóng