Diễm phúc được là đệ tử

Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

Người có chí nguyện xuất gia, thường có khuynh hướng khởi lên những ý niệm: ta nên chọn thầy nào để tu, thầy này tu theo pháp môn nào, Tăng thân cộng tu ở đây ra sao … Nói đến Thầy là nói đến “tôn sư trọng đạo” mà luật dạy rất rõ: “Thị Hoà thượng - A xà lê đương như thị Phật”; nói đến đường hướng, pháp môn là nói đến “thực phẩm dưỡng tâm” và nói đến tăng thân cộng tu là nói đến môi trường tu tập. Ba yếu tố này rất quan trọng cho người tu.

 

Thầy đương nhiên phải theo, Pháp đương nhiên phải hành, tăng thân đương nhiên phải tuỳ thuận thì mới phát triển tốt trên con đường học đạo. Mỗi cá nhân là tế bào góp phần tạo nên môt hợp thể tăng thân. Sự hành trì theo đúng đường hướng, tông chỉ nơi mình nương tựa tạo được năng lượng công đức lớn. Muốn phụng sư, cống hiến mà không có chất liệu thì thật khó để nói phụng sự, cống hiến Tam Bảo hay chúng sinh.


Tinh thần tu tập của thời đại ngày nay là tinh thần nhập thế, phải có chất “Đạo” trong lòng thì mới đem đạo vào đời. Xuất gia không chỉ ở cái đầu tròn áo vuông mà cần có cái chất bên trong. Những chất liệu của giới luật, công phu miên mật mới tạo ra hạnh phúc, vững chãi, thảnh thơi, mới hun đúc nên phẩm hạnh của một người tu. Những chất liệu đó, nó như cơm ăn, nước uống, hơi thở của mình, không thể nào trình diễn đươc.


Được xuất gia tu học là cả ân đức lớn mà ta thừa hưởng phước đức từ ông bà tổ tiên, là căn lành ta đã gieo trồng từ nhiều đời. Được đi trên con đường sáng, đẹp của chư Phật, chư tổ mà không bước cho vững chãi thì tiếc cho chí nguyện của mình lắm.


Cạo tóc chưa tới năm phút là xong nhưng cạo cái tâm uế nhiễm mới là quan trọng. Trong sinh hoạt đời sống hằng ngày, những uy nghi, giới luật là tiền đề để ta gột sạch tâm cấu nhiễm của mình. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở, mỗi lời nói, mỗi hành động có chánh niệm sẽ nuôi lớn tâm từ bi của mình.


 “Cho con đảnh lễ cảm tạ Sư phụ vì đã cho con làm đệ tử”...không phải cám ơn Thầy cho con đi tu, cho con ở chùa, cho con học giáo pháp mà là “Cám ơn được làm đệ tử”. Được làm đệ tử là diễm phúc lớn. Một người không biết làm đệ tử thì người đó chắc chắn không biết làm thầy.

Thử hỏi có món quà vật chất nào lớn hơn, quí hơn sự tinh tấn của đệ tử mình chứ dâng lên Thầy chứ? Có thể nói, bất cứ vị Thầy nào cũng đều muốn đệ tử mình có phẩm hạnh, khí chất của một sa môn hạnh.
Được chào đón một thành viên mới trong gia đình
Viện Chuyên Tu cũng là một niềm vui cho tất cả Tăng chúng. 

Sáng nay cạo sạch mái tóc
Mở thêm rộng lớn con đường
Phiền não vô biên nguyện đoạn
Một phương mà động mười phương.
Con đường phía trước đang mở rộng xin giang tay đón tất cả những ai có chí nguyện xuất trần thượng sĩ...

CHÚC TINH TẤN !

 Tags:
Viết bình luận của bạn