CHUỘT SỢ GÌ NHẤT?

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

Một lần, một viên quan vẽ một con hổ và treo nó lên tường.

Một người đầy tớ đến và nhìn. Mặc dù bức tranh không giống như một con hổ, nhưng đầy tớ này giỏi nịnh hót nên bèn nói với viên quan rằng con hổ trông thật là dữ tợn. Viên quan vui lắm, bèn thưởng cho anh ta.

Đầy tớ thứ hai trung thực nói rằng nó trông như một con mèo. Anh này liền bị quở trách.

Đầy tớ thứ ba nói, “Ông chủ ơi, tôi sợ trả lời lắm”.

“Cậu sợ gì?”.

“Dạ, sợ ông chủ”.

“Tôi thì sợ gì?​​”

“Sợ một con sói lớn, thưa ông chủ”.

“Một con sói lớn thì sợ gì?”

“Thưa ông chủ, sợ một con voi lớn”.

“Một con voi lớn thì sợ gì?”

“Sợ một con chuột thưa ông chủ”.

“Một con chuột thì sợ gì?”

“Cái con ở trong tranh, thưa ông chủ!”.

Viết bình luận của bạn