Tài khoản
Đăng nhập Tạo tài khoản

CHÍNH SÁCH THAM GIA AFFILIATE

Hướng dẫn dành cho các Đối tác tham gia bán hàng

Mỗi một đối tác có một trang quản trị riêng để:
       + Hiển thị link đối tác dùng để chia sẻ cho khách hàng, nếu khách hàng mua hàng qua link này thì đối tác đó được nhận hoa hồng dựa vào chính sách chiết khấu đang áp dụng với đối tác.
       + Theo dõi về sự thay đổi hoa hồng được nhận.
       
+ Lịch sử thanh toán hoa hồng của chủ website dành cho đối tác.

Match product title new

Tỉ lệ chiết khấu chung

Mức hoa hồng Hội Viên mới nhận được là 10% với giá trị đơn hàng tối thiểu 200.000 VND từ khách hàng mua trên Link của đối tác.

  •  ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI VIÊN AFFILIATE >>> TẠI ĐÂY

  • Hotline: 19000 55554 (1.000 đ/1 phút)

 

Cam kết chất lượng Cam kết chất lượng
Sản phẩm an toàn Sản phẩm an toàn
Đồng Hành Phát Triển Đồng Hành Phát Triển
Giao hàng nhanh chóng Giao hàng nhanh chóng