CÁO PHÓ - Cố Đại lão Hoà Thượng thượng Tịnh hạ Không tân viên tịch 26/07/2022, lúc 2 giờ sáng tại Đài Bắc(Taiwan)

HKD Phan Thành Công
Thứ Ba, 26/07/2022

Nam mô A Di Đà Phật🙏
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật🙏 Nguyện ngài cao đăng Phật Quốc A Di Đà. Sớm quay lại phổ độ chúng sanh cùng về Tây Phương🙏
-------------------------
Đại Lão Hoà  Thượng THƯỢNG TỊNH HẠ KHÔNG đã an tường viên tịch vào ngày 26/7/22 lúc 2 giờ sáng của giờ Đài Bắc(Đài Loan), hưởng thọ 96 tuổi.

Tuổi tôi đã cao, nói với quý vị, sống ở đời không lâu nữa, tôi sớm đã muốn đi rồi. Quý vị không trân quý lời nói, sau này không còn ai nói cho quý vị nữa...

Cái gì tôi cũng không cần, cái tôi cần là gì? Bản thân quý vị chăm chỉ niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Tương lai tôi ở thế giới Cực-lạc nhìn thấy quý vị. Đó là chân thật cúng dường. Quý vị cúng dường cho tôi bất cứ thứ gì ở thế gian này, tôi cũng không thể mang theo. Tôi đến thế giới Cực-lạc nhìn thấy quý vị cũng đến rồi, đây là chân thật cúng dường...

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật 

XEM VIDEO TRỰC TIẾP HỘ NIỆM HOÀ THƯỢNG TỊNH KHÔNG

Viết bình luận của bạn