* Quy cách đóng gói 1 Hộp 100 nén (cao 30 - 40cm) đồng giá lẻ:

Trầm Hương 70.000₫,

✅ Nhang Quế Rừng 60.000₫,

✅ Khuynh Diệp và Thảo Mộc 50.000₫.