Tài khoản
Đăng nhập Tạo tài khoản

BA HẠNG NGƯỜI KHÓ TÌM

19/08/2017 Đăng bởi: Thích Thiện Định

NHƯ LAI NÓI:

Sự xuất hiện của BA HẠNG NGƯỜI NÀY,

Này các Tỷ-kheo, KHÒ TÌM ĐƯỢC Ở ĐỜI.

Thế nào là ba? Này các Tỷ-kheo,

1) Sự xuất hiện của NHƯ LAI, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, khó tìm được ở đời.

2) Người có thể THUYẾT PHÁP và LUẬT do Như Lai tuyên thuyết, khó tìm được ở đời.

3) NGƯỜI TRI ÂN, NGƯỜI BIẾT ƠN, khó tìm được ở đời.

(Trích kinh Tăng Chi Bộ - Nikaya)

Viết bình luận của bạn:
Cam kết chất lượng Cam kết chất lượng
Sản phẩm an toàn Sản phẩm an toàn
Đồng Hành Phát Triển Đồng Hành Phát Triển
Giao hàng nhanh chóng Giao hàng nhanh chóng