Ăn Chay Chớ "Sát Sanh"

Thích Thiện Định
Thứ Năm, 20/06/2019

Ăn chay lạt tuy là thanh đạm 
Các thú kia chẳng khổ bị đau 
Chỉ là dưa muối tương chao
Tạm dùng qua bữa miễn sao qua ngày. 

Các thú vật hằng ngày muốn sống 
Cũng như ta muốn được an lành 
Nỡ nào giết hại chúng sanh
Sướng ngon lưỡi miệng nỡ đành xuống tay. 

Khuyên tất cả ai ai nên nhớ 
Thú như mình bao nỡ tương tàn 
Mở lòng từ ái thênh thang
Cứu nguy muôn loại thoát nàn khổ đau. 

Tâm từ ái nỡ nào sanh sát 
Lòng từ bi bao quát mênh mông 
Chúng sanh tất cả tương đồng 
Tương thân tương ái khắp trong vạn loài. 

Khuyên tất cả ai ai nên nhớ 
Muốn sống đời hưởng được bình an
Đừng gây nên nghiệp trái oan
Sát sanh hại vật vương mang đời đời. 

Khi quả nghiệp than trời trách đất 
Đều do ta tạo mất căn lành 
Cũng gì sát hại chúng sanh
Vuớng mang quả báo cam đành chớ sao. 

Nay hối cải, mau mau tỉnh ngộ 
Giữ giới trai tự độ lấy mình 
Chuyển xoay quả nghiệp tồn sinh
Thì là trường thọ do mình biết tu.


📿#tykheothichthiendinh

Viết bình luận của bạn