7 việc của người bạn lành

Mr ĐỊNH
Thứ Bảy, 05/06/2021

BẢY VIỆC CỦA NGƯỜI BẠN LÀNH

Để trở thành một người bạn thật sự tốt, người ấy phải hội đủ bảy yếu tố như trong kinh đức Phật đã dạy. Phật ý chỉ cho các vị Bồ Tát là bạn lành của chúng sanh, và trong đời sống thực tiễn thì ta cần áp dụng đầy đủ như sau:

 1. Gặp khổ không bỏ: dù hoạn nạn đến bên, ta vẫn luôn đồng hành cùng phấn đấu, cùng vượt qua mọi khó khăn thử thách..  

 2. Nghèo hèn không khinh rẻ: ở đời tâm lý chúng ta luôn có ý xem thường người nghèo khó hơn mình, là người bạn tốt thật sự thì khi bạn mình giàu hay nghèo ta vẫn luôn gần gũi thương yêu nhau.

3. Việc kín nói cho nhau biết: việc này được xây dựng bởi niềm tin vững chắc giữ bạn và bạn của mình, nên có thể san sẽ những điều riêng tư của nhau không sợ hãi.

 4. Che giấu cho nhau: cũng vậy, khi niềm tin đã được xây dựng, bạn tốt của nhau sẽ biết giữ gìn những điều riêng tư của nhau, luôn bảo vệ những giá trị của bạn thân mình

5. Làm được việc khó làm: tuy không làm được như các bậc Bồ Tát, Thánh Nhơn nhưng người bạn này sẵn sàng làm tất cả những điều khó làm, thậm chí có thể hi sinh cả bản thân, vì người bạn của mình

6. Cho được những gì khó cho: chẳng tiếc những gì mình có, ngay cả thân mạng của chính mình

 7. Chịu đựng được những điều khó chịu đựng: dù xảy ra bất cứ điều gì, với tình thương lớn của  mình đối với bạn, người bạn ấy có thể chịu được tất cả mọi thứ khó khăn, khó ăn khó ở của ta mà vẫn không bao giờ thay đổi.

Đó là những điều mà khi ta nhìn vào, ta biết đó là một người bạn tốt, và ta cần trân trọng người bạn ấy, là người bạn tốt ta có được trong đời này.

Viết bình luận của bạn